Archives

Carnatic Violin Ensemble

January 21, 2020 7:09 am Padmasri Lalgudi G. Jayaraman with Lalgudi Vijayalakshmi and Lalgudi G. J. R. Krishnan on violin Trichy Sankaran on the mridangam Vikku Vinayakaram on the ghatam V. Nagarajan on the kanjira