Sruti Event Songs

List of 2018

Date Artist No. Song name Ragam Taalam Composer Duration Song Snippet
29 Sep VVS Murari and Vittal Ramamurthy 1 Sarasuda – Varnam Saveri Adi Kothavaasal Venkatarama Iyer - -
- - 2 Brova barama Bahudhari Adi Thyagaraja - -
- - 3 Ragam Varali - - - -
- - 4 Mamava Minakshi Varali Misra Chapu Muthuswamy Dikshitar - -
- - 5 Durga devi Navarasa Kannada Adi Muthiah Bhagavathar - -
- - 6 Akhilandeswari Dwijavanthi Adi Muthuswamy Dikshitar - -
- - 7 Sobillu saptaswara Jaganmohini Rupakam Thyagaraja - -
- - 8 Ragam Kharaharapriya - - - -
- - 9 Chakkani raja margamu Kharaharapriya Adi Thyagaraja - -
- - 10 Ragam Thanam Pallavi Mohanam - - - -
- - 11 Jagadodharana Kapi Adi Purandaradasa - -
- - 12 Thillana Mohana Kalyani Adi Lalgudi Jayaraman - -
15 Sep Pantula Rama 1 Hecharikaga Yadukula Kambodhi Khanda Chapu Thyagaraja - -
- - 2 Enta Bhagayamu Saranga - Thyagaraja - -
- - 3 Ragam Huseni - - - -
- - 4 Eppadi Manam Thunindado Huseni - Arunachala Kavi - -
- - 5 Ragam Hindolam - - - -
- - 6 Govardana Girisham Hindolam - Muthuswamy Dikshitar - -
- - 7 Rama Neepai Kedaram Adi Thyagaraja - -
- - 8 Ragam Hemavati - - - -