Sruti Event Songs

List of 2018

Date Artist No. Song name Ragam Taalam Composer Duration Song Snippet
02 Jun Rithvik Raja 8 Saramaina Behag Rupakam Swathi Thirunal - -
19 May Guitar Prasanna 1 Ragam Bilahari - - - -
- - 2 Toli Janma Bilahari Khanda Chapu Thyagaraja - -
- - 3 Brahmam Okkate Bowli - Annamacharya - -
- - 4 Santatam Paahimaam Sankarabharanam - Muthuswamy Dikshitar - -
- - 5 Ragam Shanmukhapriya - - - -
- - 6 Marivere dikkevarayya Shanmukhapriya Adi Patnam Subramania Iyer - -
- - 7 Somasundareswaram Suddha Vasantha Adi Muthuswamy Dikshitar - -
- - 8 Ragam Kharaharapriya - - - -
- - 9 Chakkani Rajamargamu Kharaharapriya Adi Thyagaraja - -
- - 10 Parvati ninnu Kalgada Adi Shyama Sastry - -
- - 11 Self composition - - - - -
02 Jun Ramana Balachandhran 1 Taamadam Tagadayya Mohana Kalyani Adi Lalgudi Gopala Iyer - -
- - 2 Enneramum Devagandhari - Gopalakrishna Bharathi - -
- - 3 Ninnu Cheppakaranamemi Mandari Adi Patnam Subramania Iyer - -
- - 4 Ragam Kharaharapriya - - - -
- - 5 Pakkala Nilabadi Kharaharapriya - Thyagaraja - -
- - 6 Ragam – Tanam Hamirkalyani - - - -
- - 7 Pallavi Hamirkalyani - - - -
- - 8 Navaneeta Chora Navaroz - - - -